Bilginin paylaştıkça çoğaldığı yarınlara

Eğitim aldığım ve merak duyup araştırarak öğrendiğim alanlarda bilgilerimi paylaşmak ve sizlerle daha iyi iletişim kurabilmek adına blog yazarlığı yaptığım kişisel internet sitemdesiniz.

Yenilenebilir kaynakların enerji üretimi içerisindeki payının artmasıyla birlikte daha temiz ve yarınlara bırakılabilir bir dünya hedefine daha da yaklaşılmakta. Birleşmiş Milletlerin 17 temel hedefinden biri olan “Erişilebilir ve Temiz Enerji” hedefi doğrultusunda dünyada ve ülkemizde yeni trendler oluşmakta, veriler ve raporlar sunulmakta. Enerji tüketimi, petrol, doğal gaz ve kömür piyasaları hızlı bir dönüşüm içinde. Devlet kurumları, enerji ajansları ve ya start upların çalışmalarını, piyasa raporlarını ve analizlerini derlediğim çalışmaları Yazılar/Enerji alt başlığında bulabilirsiniz.

En İyi Enerji Kaynağı Tasarruftur.

Ülkemizin ve dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan enerji sektörü, enerji üretimi, enerji tüketimi, enerji ekonomisi ve enerji planlama alanlarında hızlı değişimler yaşamakta.

Bir Medeniyetin Aynası Yapılarıdır.

Gelişmekte olan ülkelerin en çok yatırım yaptığı alanların başında gelen inşaat sanayisi ülkemizin lokomotif sektörlerinden. Mimari, tarihi yapıların analizi, yapı ekonomisi ve proje yönetimi konularında yaptığım analiz ve derlemeleri Yazılar/İnşaat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bir makine elli olağan insanın işini görür.

Sanayi, Endüstri 4.0 ile beraber yeni bir sürece geçmiş bulunmakta ve teknolojinin gelişim ivmesine bağlı olarak büyümekte. Ülkemizde sanayi alanında en aktif kol Döküm Sanayi ve Otomotiv Sanayi. Sanayiye yönelik analizler ve çalışmaları Yazılar/Makine bölümününde bulabilirsiniz.

Proje Yönetimi Bir Projenin Son Çizgisi ile İlk Çizgisi Arasındadır.

Abstract 3D network in future