"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: İnşaat

Otonom Dozer İçin Küreme Algoritması Geliştirilmesi

Bu çalışmada insan müdahalesi olmadan küreme işleminin gerçekleştirilebilmesi için yeni bir küreme
algoritması geliştirilmiştir. Algoritmaya uygun biçimde küreme ve tesviye işlemlerini gerçekleştirmesi için küçük ölçekli bir otonom iş makinesinin yapması gereken hareketler hesaplanmıştır. Küreme algoritması arazi şeklinden bağımsız olarak programlanmıştır. Arazi modeline ve kazı projesine bağlı olarak dozer üzerindeki küreme bıçağının yapacağı hareketler hesaplanmıştır. Bıçak hareketleri hesaplanırken iş makinesinin motor gücü, hidrolik aksamın uygulayabileceği kuvvet ve bıçak boyutları göz önünde bulunduruldu. Arazi ızgara biçiminde satır ve sütunlara ayrılarak gerekli küreme işlemini kuzey güney doğrultusu boyunca yapacak biçimde dozerin hareketleri belirlenmiştir. İş makinesinin, küreme alanı koordinatları ve yüksekliğinin tanımlanması durumunda dışarıdan hiçbir müdahale ve komut almadan küreme işini gerçekleştirebilecek biçimde küreme algoritması oluşturulmuştur. Dikdörtgen bir arazi modeli oluşturulmuş ve bu arazi modeli üzerinde geliştirilen algoritma başarıyla uygulanmıştır. Geliştirilen algoritma yokuş yukarı kazı ve küreme yapmadan tesviye işini gerçekleştirir. Geliştirilen algoritma otonom iş makinesinin ihtiyaç duyduğu yapay zekânın geliştirmesinde önemli bir adımdır.

Anahtar Kelimeler: Otonom kontrol, Küreme aracı, Makine kontrolü, Yapay zekâ

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Bırak

Bina Bilgi Modeli Destekli Kaynak Dengeleme Uygulaması Örneği

Bina inşaatlarının gerçekleştirilmesi için kritik yol yöntemi ile hazırlanan iş programı ile
elde edilen kaynak kullanımı dalgalanmalar gösterebilmektedir. Kaynak kullanım eğrisindeki dalgalanmaların fazla olması şantiyede istihdam edilip çalışmayan personelin fazla olduğunu işaret eder. Çalışmayan işçinin işten çıkarılıp kısa süre sonra tekrar istihdam edilmesi durumunda ise iş veriminde önemli ölçüde düşüşler gözlenir ve personel temininin zamanında yapılması güçleşir. Bu nedenle iş takviminin oluşturulması ile elde edilen ilk iş gücü dağılımındaki dalgalanmaların kritik olmayan aktiviteleri toplam bolluk süresi içinde kalınarak kaydırılarak kaynak dağılımındaki dalgalanmaların azaltılması hedeflenir. İş bitiş süresi uzatılmadan kaynak dağılımındaki dalgalanmaların azaltılması kaynak dengelemesi olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada bir bina inşaatı için bina bilgi modeli destekli kaynak dengelemesi gerçekleştirebilen bir uygulama geliştirilmiştir. İş programının oluşturulması ile oluşan kaynak eğrilerini kaynakların birim maliyetlerini temel alarak minimum moment yöntemi ile kaynak eğrilerinin dalgalanmasını inşaat süresini geciktirmeden sezgisel yöntemlerle düşürmektedir. Bu sayede boşta kalan kaynaklar azaltılarak kaynak tabanlı inşaat maliyetlerinde önemli tasarrufların elde edilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kaynak Dengelemesi, Bina Bilgi Modeli, Planlama

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Bırak

Kaynak Kısıtlı İş Programı Probleminin Doğrusal İş Programı İle Çözümü

Sürekli birbirini tekrar eden aktivitelerden oluşan inşaat işleri en kolay biçimde doğrusal iş programı ile planlanabilir. Çok katlı binalar, yol ve boru hattı inşaatları doğrusal iş programının yaygın olarak kullanıldığı inşaatlara örnek olarak gösterilebilir. Doğrusal iş programında kritik yol yönteminden farklı olarak kritik aktivitelerin belirlenmesi ve bolluk hesaplanması gerçekleştirilmediği için kısıtlı kaynaklı iş programı oluşturma probleminin sistematik çözümü oldukça güçtür. Bu çalışmada çok katlı bina inşaatının belirli kaynaklara kısıtlar getirilerek en kısa sürede inşaatın bitirileceği biçimde doğrusal iş programını oluşturan hesap cetveli uygulaması oluşturularak kaynak kısıtlı iş programı probleminin doğrusal iş programı ile çözümünün kolaylaştırılması sağlanmıştır. Bina inşaatının kaba ve ince işlerinin istenilen sürede tamamlanması için gereken personel sayıları sistematik biçimde hesaplanarak doğrusal iş programı oluşturulmuştur.

Tüm aktivitelerin kesintisiz ve mekânsal çakışma olmayacak biçimde yürütülmesi sağlanmış ve işin tamamlanma süresi hesaplanmıştır. Temin edilebilen farklı işçi grupları üzerindeki kısıtlamalar, inşaatta çalışabilen toplam işçi sayısı ve belirli mekânda çalışabilecek toplam işçi sayısı kısıtlarının ihlal edilmeden en kısa sürede işin tamamlanacak biçimde doğrusal iş programının revize edilmesi sağlanmıştır. Bu sayede hem işin en kısa sürede tamamlanması sağlanmış olup hem de hesaplamalar sistematik hale getirilip planlama ofisinin iş yükü önemli ölçüde azaltılmıştır. Geliştirilen hesap cetveli uygulaması tüm müteahhitler tarafından kolaylıkla kullanılabileceği için geliştirilen yöntem sektörde faaliyet gösteren tüm yükleniciler tarafından uygulanabilecektir. Bu yöntemi uygulayan yükleniciler önemli rekabet avantajına erişebilecek ve inşaat maliyetlerinde önemli tasarruf sağlayabileceklerdir.


Anahtar Kelimeler: Doğrusal iş programı, kısıtlı kaynaklı iş programı, optimizasyon,
kaynak dengeleme

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Bırak