Kaynak Kısıtlı İş Programı Probleminin Doğrusal İş Programı İle Çözümü

Sürekli birbirini tekrar eden aktivitelerden oluşan inşaat işleri en kolay biçimde doğrusal iş programı ile planlanabilir. Çok katlı binalar, yol ve boru hattı inşaatları doğrusal iş programının yaygın olarak kullanıldığı inşaatlara örnek olarak gösterilebilir. Doğrusal iş programında kritik yol yönteminden farklı olarak kritik aktivitelerin belirlenmesi ve bolluk hesaplanması gerçekleştirilmediği için kısıtlı kaynaklı iş programı oluşturma probleminin sistematik çözümü oldukça güçtür. Bu çalışmada çok katlı bina inşaatının belirli kaynaklara kısıtlar getirilerek en kısa sürede inşaatın bitirileceği biçimde doğrusal iş programını oluşturan hesap cetveli uygulaması oluşturularak kaynak kısıtlı iş programı probleminin doğrusal iş programı ile çözümünün kolaylaştırılması sağlanmıştır. Bina inşaatının kaba ve ince işlerinin istenilen sürede tamamlanması için gereken personel sayıları sistematik biçimde hesaplanarak doğrusal iş programı oluşturulmuştur.

Tüm aktivitelerin kesintisiz ve mekânsal çakışma olmayacak biçimde yürütülmesi sağlanmış ve işin tamamlanma süresi hesaplanmıştır. Temin edilebilen farklı işçi grupları üzerindeki kısıtlamalar, inşaatta çalışabilen toplam işçi sayısı ve belirli mekânda çalışabilecek toplam işçi sayısı kısıtlarının ihlal edilmeden en kısa sürede işin tamamlanacak biçimde doğrusal iş programının revize edilmesi sağlanmıştır. Bu sayede hem işin en kısa sürede tamamlanması sağlanmış olup hem de hesaplamalar sistematik hale getirilip planlama ofisinin iş yükü önemli ölçüde azaltılmıştır. Geliştirilen hesap cetveli uygulaması tüm müteahhitler tarafından kolaylıkla kullanılabileceği için geliştirilen yöntem sektörde faaliyet gösteren tüm yükleniciler tarafından uygulanabilecektir. Bu yöntemi uygulayan yükleniciler önemli rekabet avantajına erişebilecek ve inşaat maliyetlerinde önemli tasarruf sağlayabileceklerdir.


Anahtar Kelimeler: Doğrusal iş programı, kısıtlı kaynaklı iş programı, optimizasyon,
kaynak dengeleme

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir