Bina Bilgi Modeli Destekli Kaynak Dengeleme Uygulaması Örneği

Bina inşaatlarının gerçekleştirilmesi için kritik yol yöntemi ile hazırlanan iş programı ile
elde edilen kaynak kullanımı dalgalanmalar gösterebilmektedir. Kaynak kullanım eğrisindeki dalgalanmaların fazla olması şantiyede istihdam edilip çalışmayan personelin fazla olduğunu işaret eder. Çalışmayan işçinin işten çıkarılıp kısa süre sonra tekrar istihdam edilmesi durumunda ise iş veriminde önemli ölçüde düşüşler gözlenir ve personel temininin zamanında yapılması güçleşir. Bu nedenle iş takviminin oluşturulması ile elde edilen ilk iş gücü dağılımındaki dalgalanmaların kritik olmayan aktiviteleri toplam bolluk süresi içinde kalınarak kaydırılarak kaynak dağılımındaki dalgalanmaların azaltılması hedeflenir. İş bitiş süresi uzatılmadan kaynak dağılımındaki dalgalanmaların azaltılması kaynak dengelemesi olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada bir bina inşaatı için bina bilgi modeli destekli kaynak dengelemesi gerçekleştirebilen bir uygulama geliştirilmiştir. İş programının oluşturulması ile oluşan kaynak eğrilerini kaynakların birim maliyetlerini temel alarak minimum moment yöntemi ile kaynak eğrilerinin dalgalanmasını inşaat süresini geciktirmeden sezgisel yöntemlerle düşürmektedir. Bu sayede boşta kalan kaynaklar azaltılarak kaynak tabanlı inşaat maliyetlerinde önemli tasarrufların elde edilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kaynak Dengelemesi, Bina Bilgi Modeli, Planlama

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir